Rittenregistratie

Rittenregistratie

Een ritten registratie is een overzicht van alle gereden ritten die je per kalenderjaar in de zakelijke auto hebt gereden. Als de Belastingdienst de ritgegevens opvraagt, kunt je aan de hand van zo’n rittenregistratie inzichtelijk maken hoeveel zakelijke en privékilometers je hebt gemaakt. De Belastingdienst vraagt deze gegevens steekproefsgewijs op, bijvoorbeeld als je een verklaring geen privégebruik van een zakelijke auto hebt ingevuld. Ook als er een vermoeden is van fraude of nalatigheid, kan de Belastingdienst de ritgegevens opvragen. Naast handmatige rittenregistratie, is er automatische rittenregistratie. De ritgegevens worden dan met behulp van een ingebouwd GPS-systeem automatische opgeslagen. Het is een soort black-box die telkens registreert waar je wanneer rijdt.

Ook voor de werkgever is het van belang dat er een sluitende kilometeradministratie is. Want mocht de registratie niet kloppen, dan komt ook de werkgever in de problemen. De werkgever moet namelijk weten of de werknemer te veel privé rijdt. Een eventuele boete kan dan ook op de werkgever worden verhaald. In dit artikel leg ik je daarom alles uit over rittenregistratie. Ik leg je uit wat het verschil is tussen privékilometers en zakelijke kilometers

Zodra je privékilometers rijdt, houd je dus je ritten bij. Dit doe je voor zowel de Belastingdienst als voor je werkgever om aan te tonen dat je niet meer dan vijfhonderd privékilometers hebt gereden om boetes te voorkomen. Je maakt dus een verplicht onderscheid tussen privé- en zakelijke kilometers. Om deze reden is er urenregistratie software met rittenregistratie.

Bron: Europetrack          

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *